STT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1 Ngô Thị Thanh Vân Tiến sĩ Trưởng khoa
2 Đinh Trường Sinh Tiến sĩ Phó trưởng khoa
3 Nguyễn Hòa Bình Tiến sĩ Phó trưởng khoa
4 Từ Chí Thành Tiến sĩ Trưởng Bộ môn
5 Nguyễn Thị Tuyết Tâm Thạc sĩ Trưởng Bộ môn
6 Nguyễn Thanh Phương Thạc sĩ Trưởng Bộ môn 
7 Lâm Quang Tuyết Minh Thạc sĩ Trưởng Bộ môn 
8 Nguyễn Ngọc Diễm Phương  Thạc sĩ Trưởng Bộ môn 
9 Vũ Hoa Ngân Tiến sĩ
10 Ngô Văn Cẩm Tiến sĩ
11 Lý Y Lâm Tiến sĩ
12 Hồ Tâm Đan Tiến sĩ
13 Vũ Công Danh Thạc sĩ - NCS
14 Chu Chiêu Linh Thạc sĩ - NCS
15 Nguyễn Thị Việt Hà Thạc sĩ - NCS
16 Võ Thị Khánh Chi Thạc sĩ - NCS
17 Nguyễn Văn Thành Thạc sĩ - NCS
18 Hoàng Lê Quốc Đạt Thạc sĩ - NCS
19 Nhâm Thị Ngọc Thạc sĩ
20 Nguyễn Ngọc Tâm Thạc sĩ
21 Trịnh Thị Mỹ Lệ Thạc sĩ
22 Trần Như Quỳnh Trâm Thạc sĩ
23 Nguyễn Thị Nhất Phương Thạc sĩ
24 Phạm Hướng Ngọc Uyên Thạc sĩ
25 Trịnh Hoàng Đồng Thạc sĩ
26 Lương Diệu Vinh Thạc sĩ
27 Nguyễn Minh Triết Thạc sĩ
28 Tạ Thị Hồng Diễm Thạc sĩ
29 Phan Quốc Bảo Thạc sĩ
30 Đỗ Hoàng Nga Thạc sĩ
31 Trần Thị Chinh Thạc sĩ
32 Trần Thị Kim Trang Thạc sĩ
33 Hồ Phương Thảo Thạc sĩ
33 Đoàn Thị Thủy Thạc sĩ
34 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Thạc sĩ
35 Trần Bửu Châu
Thạc sĩ
36 Phạm Thị Ngọc Diệp Thạc sĩ
37 Trần Thị Hồng
Thạc sĩ
38 Nguyễn Kim Ánh Thạc sĩ
39 Gịp Tú Anh Thạc sĩ
40 Ngô Thị Bạch Loan Thạc sĩ
41 Trần Quốc Tuấn Thạc sĩ
42 Đặng Thị Phi Yến Thạc sĩ
43 Ngô Thị Hiền Thạc sĩ
44 Nguyễn Thị Kim Như Thạc sĩ
45 Võ Thị Minh Phú Thạc sĩ
46 Nguyễn Thị Thu Thủy Thạc sĩ
47 Quách Phú Duyên Thạc sĩ
48 Lê Thị Kim Thu Thạc sĩ
49 Trịnh Thái Văn Phúc Thạc sĩ
50 Bùi Thị Phượng Liên Thạc sĩ
51 Nguyễn Thị Phương Thùy Thạc sĩ
52 Nguyễn Thị Hải Lý Thạc sĩ
53 Trần Cao Thảo Nguyên Thạc sĩ
54 Nguyễn Minh Huy Thạc sĩ
55 Lê Thị Mai Anh Thạc sĩ
56 Lã Phương Di Thạc sĩ
57 Nguyễn Thị Lệ Hằng Thạc sĩ
58 Ngô Bích Phượng Cao học
59 Lê Khánh Quỳnh Cao học
60 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Cao học
61 Yang Su Chin Cử nhân
62 Shiou Huei Chen Cử nhân
63 Liao Hung Lin Cử nhân
64 Hsu Wen Yu Cử nhân
65 Nguyễn Thị Bích Thủy Cử nhân
66 Nguyễn Thị Thu Anh Cử nhân
67 Nguyễn Ngọc Sỹ Cử nhân
68 Huỳnh Thị Phương Thanh Cử nhân
69 Phùng Thị Thùy Thủy Cử nhân
70 Ngô Thị Hoàng Phương Cử nhân
71 Dương Minh Tân Cử nhân
72 Nguyễn Thị Hồng Tuyến Cử nhân
73 Hồ Thị Mỹ Hà Cử nhân
74 Nguyễn Thanh Bình Cử nhân
75 Phan Trần Trương Cử nhân
76   Nguyễn Hoàng Tuấn Cử nhân