- Thời gian: 12:30 - 15:00, chủ nhật ngày 17/12/2017
- Địa điểm: C411

- Nội dung: Phổ biến quy trình tập sự nghề nghiệp chuyên ngành Thương Mại.

* Lưu ý:

- Khoa Ngoại Ngữ chỉ tổ chức họp 1 lần, Sinh viên nào nào không tham dự sẽ không được xét thực tập trong năm.
- Khi tham dự buổi họp sẽ có điểm danh SV.