Xem kế hoạch chi tiết tại đây......

------------------------------------------------

Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên tìm được công ty phù hợp với chuyên ngành đang học, Trung tâm HTDN&CSV phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tìm chỗ thực tập cho sinh viên năm học 2016 - 2017.

SV có nhu cầu vui lòng download Phiếu đăng ký thực tập tại doanh nghiệp và gửi về địa chỉ:

Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp
Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1.
Điện thoại: 3.9105294 – 0903.877.019 (ông Ngọc – Phó Giám đốc Trung tâm).
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.