STT THỜI GIAN CÔNG VIỆC ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN
ĐƠN VỊ
PHỐI HỢP
GHI CHÚ
1    Phòng Tài chính ban hành thông báo:
- Đóng tiền làm Khóa luận TN/Đồ án TN đợt 1 (hệ 4,5 năm); Khoa Công nghệ thông tin, Toán thống kê, ngày 20/3-23/3/2017
- Đóng tiền làm Khóa luận TN đợt 2 (hệ 4 năm): 29/5-01/6/2017
- Đóng tiền ôn tập và dự thi tốt nghiệp các môn cơ sở và chuyên ngành (đúng tiến độ và sinh viên thi lại tốt nghiệp): 19/6-22/6/2017
- Đóng tiền ôn tập và dự thi tốt nghiệp các môn cơ sở và chuyên ngành đợt xét bổ sung (đúng tiến độ và sinh viên thi lại tốt nghiệp): 26/6-27/6/2017
P. Tài chính P. Đại học
Các Khoa
Phòng Tài chính thông báo theo từng thời điểm. Các Khoa thông báo rộng rãi cho SV biết để thực hiện
2 13/2-22/4/2017 Sinh viên hệ 4 năm thực hiện Kế hoạch TSNN Các Khoa    
3 27/02-04/6/2017 SV Thực tập TN tại nước ngoài Viện HTNC&ĐTQT Khoa có SV Thực tập TN nước ngoài  
4 06/3-23/6/2017 - SV Khoa Công nghệ thông tin, Toán thống kê thực hiện Khóa luận TN đợt 2 năm học 2016-2017.
- SV hệ 4,5 năm thực hiện Đồ án TN đợt 1 năm học 2016-2017 và SV cao đẳng Khoa kỹ thuật công trình
Các Khoa    
5 13/3-17/3/2017 Thông báo lịch thi (dự kiến) Kỹ năng thực hành chuyên môn đợt 2 năm học 2016-2017; Khoa phản hồi lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn về P. Đại học P. Đại học Các Khoa (SV cao đẳng Khoa Điện-Điện tử thi đợt riêng)
6 17/3/2017 Công bố danh sách SV khoa Mỹ thuật công nghiệp đủ điều kiện làm Đồ án TN đợt 2 năm học 2016-2017 P. Đại học Khoa MTCN  
7 20/3/2017 Ban hành chính thức lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn đợt 2 năm học 2016-2017 P. Đại học Các Khoa, Phòng ban liên quan  
8 03/4-23/7/2017 SV Khoa Mỹ thuật công nghiệp thực hiện Đồ án TN Khoa MTCN    
9 10/4 - 14/4/2017 Thi Kỹ năng thực hành chuyên môn đợt 2 năm học 2016-2017 P. KT&KĐCL, P. Đại học Các Khoa SV đang TSNN đợt 2 hoặc làm Đồ án 2 (Khoa CNTT), Đồ án toán 2 (Ngành Toán ứng dụng), Chuyên đề ứng dụng phương pháp thống kê 2 (Ngành Thống kê)
10 03/5-12/5/2017 SV nợ môn tốt nghiệp đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt 2 năm học 2016-2017 trên trang hệ thống thông tin sinh viên (http://student.tdt.edu.vn ) vào phân hệ đăng ký Thực tập TN - Thi TN P. Đại học    
11 08/05-23/6/2017 Ôn tập tốt nghiệp các môn Cơ sở và Chuyên ngành dành cho tất cả SV năm cuối của các ngành học có thời gian đào tạo 04 năm (Khoa chủ động xếp lịch ôn tập và thông báo chi tiết với SV)
Lưu ý: Nhà trường chỉ tổ chức ôn tập tốt nghiệp 01 lần trong năm theo khóa đúng tiến độ đào tạo.
Các Khoa Phòng Đại học  
12 15/5/2017 Thông báo lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn Đợt 2 năm học 2016-2017 dành cho SV khoa Điện-Điện tử trình độ cao đẳng P. Đại học Khoa Điện - Điện tử  
13 15/5/2017 Công bố danh sách SV đủ điều kiện làm Khóa luận TN đợt 2 năm học 2016-2017 (hệ 4 năm) P. Đại học Các Khoa  
14 22/5-15/7/2017 SV thực hiện Khóa luận TN đợt 2 năm học 2016-2017 (hệ 4 năm) Các Khoa    
15 30/5-01/6/2017 Thi Kỹ năng thực hành chuyên môn Đợt 2 năm học 2016-2017 dành cho SV khoa Điện-Điện tử trình độ cao đẳng P. KT&KĐCL, Phòng Đại học Khoa Điện - Điện tử  
16 02/6/2017 Thông báo lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn dành cho SV thực tập nước ngoài P. Đại học    
17 12/6-13/6/2017 Thi Kỹ năng thực hành chuyên môn đợt 2 năm học 2016-2017 dành cho SV thực tập nước ngoài P. KT&KĐCL Các Khoa  
18 05/6-08/6/2017 SV học trước tiến độ nộp đơn xin dự thi tốt nghiệp môn Cơ sở, Chuyên ngành tại Văn phòng Tư vấn & Hỗ trợ SV P. Đại học    
19 15/6/2017 Công bố danh sách SV đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp môn Cơ sở và Chuyên ngành đợt 1 (tất cả SV: trước tiến độ, đúng tiến độ, và trễ tiến độ) P. Đại học Các Khoa  
20 23/6/2017 Công bố danh sách SV đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp môn Cơ sở và Chuyên ngành đợt bổ sung (tất cả SV: trước tiến độ, đúng tiến độ, trễ tiến độ, và thực tập TN nước ngoài) P. Đại học, P. Tài chính Các Khoa  
21 28/6/2017 Ban hành lịch thi tốt nghiệp môn Cơ sở, Chuyên ngành P. Đại học Các Khoa
P. KT&KĐCL
 
22 03/07-05/8/2017 Tổ chức bảo vệ Khóa luận TN/Đồ án TN
(đợt 1 và đợt 2 năm học 2016-2017)
Các Khoa    
23 10/7-15/7/2017 Thi tốt nghiệp môn Cơ sở và Chuyên ngành Ban coi thi,
Ban Thư ký
   
24 20/7/2017 Hạn chót nộp bảng điểm TOEIC để đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt Tháng 09/2017 P. Đại học    
25 04/8/2017 Công bố điểm thi tốt nghiệp môn Cơ sở, Chuyên ngành P. KT&KĐCL P. ĐT&MT  
26 04/8-08/8/2017 Nhận đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp môn Cơ sở và Chuyên ngành Văn phòng tư vấn & Hỗ trợ P. Đại học  
27 14/8/2017 - P. Đại học công bố danh sách SV dự kiến đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp đợt tháng 09 trên website của P. Đại học, Khoa quản lý SV.
- P. Đại học gửi danh sách SV dự kiến tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc cho P.CT HS,SV
P. Đại học Các Khoa
P. CT HS,SV
SV phúc khảo bài thi tốt nghiệp sẽ không được xét tốt nghiệp đợt này.
28 14/8-16/8/2017 SV nộp đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệp tại Văn phòng Tư vấn & Hỗ trợ
Lưu ý: SV đủ điều kiện tốt nghiệp đang học cải thiện điểm hoặc có nhu cầu cải thiện điểm trung bình chung tích lũy, hoặc đang chờ kết quả phúc khảo điểm (bao gồm điểm môn thi tốt nghiệp) phải nộp đơn xin hoãn xét tốt nghiệp. Mọi khiếu nại sau này liên quan đến xếp loại tốt nghiệp sẽ không được giải quyết.
Văn phòng tư vấn & Hỗ trợ P. Đại học  
29 18/8/2017 Hạn cuối nộp Bảng điểm TOEIC cho đợt xét tốt nghiệp bổ sung P. Đại học    
30 21/8/2017 Công bố kết quả chấm phúc khảo tốt nghiệp P. Đại học Các Khoa  
31 23/8/2017 P. Đại học gửi danh sách SV dự kiến xét Cử nhân/Kỹ sư ưu tú về Khoa để công bố trên website Khoa quản lý SV. P. Đại học Các Khoa  
32 8/24/2017 Công bố danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp đợt Tháng 09 trên website P. Đại học, Khoa quản lý SV. P. Đại học Các Khoa  
33 28/8/2017 - Ban hành Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt Tháng 09, gửi dữ liệu cho các Phòng liên quan.
- Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đợt Tháng 09 (SV nhận giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Khoa)
P. Đại học Các Khoa,
P. KT&KĐCL,
P. Tài chính,
P. CTHS, SV,
P.QTTB,
Thư viện.
 
34 29/8-09/9/2017 Các Phòng liên quan kiểm tra tình hình nợ tài sản, thiết bị, tài chính của SV trong danh sách công nhận tốt nghiệp và gửi danh sách SV còn nợ về VP Khoa. P. QTTB,
P. Tài chính,
Thư viện
Các Khoa Trường hợp SV nợ tài sản,… Khoa chỉ phát bằng tốt nghiệp cho SV khi có giấy xác nhận hoàn tất nợ của đơn vị liên quan.
35 29/8-30/8/2017 SV nộp đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệp bổ sung tại Văn phòng Tư vấn & Hỗ trợ
Lưu ý: SV đủ điều kiện tốt nghiệp đang học cải thiện điểm hoặc có nhu cầu cải thiện điểm trung bình chung tích lũy, hoặc đang chờ kết quả phúc khảo điểm (bao gồm điểm môn thi tốt nghiệp) phải nộp đơn xin hoãn xét tốt nghiệp. Mọi khiếu nại sau này liên quan đến xếp loại tốt nghiệp sẽ không được giải quyết.
Văn phòng tư vấn & Hỗ trợ    
36 30/8/2017 - Công bố danh sách SV dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 09 trên website của Phòng Đại học, Khoa quản lý SV.
- P. Đại học gửi danh sách SV dự kiến tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc cho P.CT HS,SV  
P. Đại học Các Khoa  
37 14/9/2017 - Ban hành Quyết định công nhận SV tốt nghiệp bổ sung & cấp Giấy chứng nhận tạm thời đợt bổ sung (SV nhận giấy Chứng nhận tốt nghiệp tại Văn phòng Khoa). Ban Giám hiệu,
P. Đại học
Các Khoa  
38 9/15/2017 Phòng Đại học gửi danh sách SV tốt nghiệp đạt điểm Tiếng Anh cao (TOEIC ≥ 900; IELTS ≥ 6.5; Cambridge FCE ≥ 170; TOEFL iBT ≥ 79), SV tốt nghiệp trước tiến độ,...  để P. CT HS,SV đề xuất khen thưởng. P. Đại học P. CTHS,SV  
39 Dự kiến
29/9/2017
Tổ chức lễ tốt nghiệp P.CT HS,SV Các Khoa
Phòng ban liên quan
Tổ chức Lễ tốt nghiệp
(dự kiến tổ chức trong 02 buổi theo Kế hoạch tổ chức Lễ TN)